Endringer på statsbudsjettet for 1995 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 18, innst. S. nr. 59 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1995 Innst. S. nr. 59 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1995