Lov om endringar i lov av 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator

Ot.prp. nr. 10, innst. O. nr. 41, besl. O. nr. 45 for 1995-96, beslutning. O. nr. 45 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1996 Innst. O. nr. 41 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1996

   Behandlet i Odelstinget: 07.03.1996

   Behandlet i Lagtinget: 26.03.1996