Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for 2004

Dokument nr. 9 (2004-2005), Innst. S. nr. 255 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2005 Innst. S. nr. 255 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2005