Forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim, Gunn Karin Gjul og Eirin Faldet om å forhindre internettrelaterte overgrep

Dokument nr. 8:96 (2004-2005)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Eirin Faldet, Gunn Karin Gjul, Karita Bekkemellem Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (A) Bortfaller på grunn av Stortingsvalget

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet