Endringer i statsbudsjettet for 1995 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

St.prp. nr. 11, unntatt kap. 611, 664 og 666, innst. S. nr. 89 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. S. nr. 89 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1995