Samtykke til at Norge deltar i den 8. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

St.prp. nr. 68 (2004-2005), Innst. S. nr. 246 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet, utviklingssaker Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2005 Innst. S. nr. 246 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2005