Lov om endringer i plan- og bygningsloven m.m.

Ot.prp. nr. 44, innst. O. nr. 58, besl. O. nr. 66 for 1995-96, beslutning. O. nr. 66 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 23.05.1996 Innst. O. nr. 58 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1996

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.1996

   Behandlet i Lagtinget: 06.06.1996