Visse endringer i Hærens verkstedorganisasjon på Østlandet

St.prp. nr. 30, innst. S. nr. 141 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 06.03.1996 Innst. S. nr. 141 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 19.03.1996