Samtykke til tiltredelse av avtale om norsk deltakelse i Mercure-prosjektet, og om visse endringer i statsbudsjettet for 1995 som følge av dette

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.12.1995 Innst. S. nr. 78 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1995