Endret ansvar for kjøttkontrollen og deler av næringsmiddeltilsynet m.v.

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 7, Budsjett-innst. S. nr. 8, Tillegg nr. 1 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.12.1995 Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1995