Forslag fra stortingsrepresentant Magnar Lund Bergo på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 14. juni 2005 (jf. Innst. O. nr. 129): Stortinget ber Regjeringen om at det innføres en utvidet plikt til å offentliggjøre partienes inntekter 1. september i valgår.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet