Forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås og Ågot Valle om tiltak for barn som har sittet lenge i mottak

Dokument nr. 8:102 (2004-2005)

Status: Stortinget har mottatt et representantforslag.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Ågot Valle, Heikki Eidsvoll Holmås Forslag fra (SV) Trukket

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet