Tilskudd til reising av et nasjonalt monument i Drøbaksundet

Innst. S. nr. 281 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 14.06.2005 Innst. S. nr. 281 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2005