Endringer i bevilgninger under programområdene 28 Fødselspenger, 29 Sosiale formål, 30 Helsevern og 33 Arbeidsliv i statsbudsjettet for 1995

St.prp. nr. 22, kap. 2542 og 2543, innst. S. nr. 82 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. S. nr. 82 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1995