Endringer i Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 1996 som følge av omgjøring av NSB Reisebyrå til aksjeselskap m.m. ( Bompenger Trekantsambandet Hardangerbrua) ( Sveio - Stord - Bømlo)

St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 9, Budsjett-innst. S. nr. 14, Tillegg nr. 1 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Budsjett-innst. S. nr. 14 Tillegg nr. 1 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1995