Forslag fra stortingsrepresentant Sigurd Manneråk om at det blir lagt fram en stortingsmelding om arbeids- og læringsmiljø for elever og lærere i grunnskole og videregående skole

Dokument nr. 8:14, innst. S. nr. 144 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sigurd Manneråk Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.03.1996 Innst. S. nr. 144 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1996