Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om etablering av et Offentlighetsombud og et Offentlighetsråd til å føre tilsyn og kontroll med at offentlighetsloven etterleves

Dokument nr. 8:15, innst. S. nr. 165 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 28.03.1996 Innst. S. nr. 165 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 15.04.1996