Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 43 (2004-2005), Innst. S. nr. 68 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2005 Innst. S. nr. 68 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med utgangspunkt i en årlig melding fra regjeringen om nordisk samarbeid og en årlig rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, drøftet det nordiske samarbeidet. Sentralt i debatten sto behovet for at det nordiske samarbeidet stadig må fornyes og vitaliseres. Temaer forøvrig var samarbeidet som en viktig del av nordområdepolitikken, den nordiske velferdsmodellen og samarbeidet med Nordens nærområder innenfor sektorer som helse, miljø og næringsliv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.01.2006