Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2004 - 1. halvår 2005

Dokument nr. 23 (2004-2005), Innst. S. nr. 69 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 15.12.2005 Innst. S. nr. 69 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet samarbeidet i Nordisk Råd og årsrapporten fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2004 og 1. halvår 2005.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.01.2006