Endringer av bevilgninger for 2005 under Fiskeri- og kystdepartementets område

St.prp. nr. 79 (2004-2005), Innst. S. nr. 21 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2005 Innst. S. nr. 21 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å bevilge 14,7 mill. kroner til et forprosjekt for kartlegging av hvordan forurensning fra vraket av ubåten "U 864" vest for Fedje i Hordaland kan fjernes. Vraket representerer et mulig punktutslipp av 70 tonn kvikksølv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2005