Forslag fra stortingsrepresentantene Paul Chaffey og Lisbeth Holand om å stevne Tyrkia for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg

Dokument nr. 8:16, innst. S. nr. 115 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lisbeth Holand, Paul Chaffey Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 01.02.1996 Innst. S. nr. 115 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 08.02.1996