Riksrevisjonens konstitusjonelle kontroll med statsrådens (departementets) myndighetsutøvelse i saker som gjelder aksjeselskaper, statsforetak og enkelte organer mv organisert ved særskilt lov, herunder Norges Bank, for 1994

Dokument nr. 3:4 (1995-96), Innst. S. nr. 139 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.02.1996 Innst. S. nr. 139 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 28.03.1996