Forslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad og Jon Lilletun om trafikklærerutdanningen

Dokument nr. 8:23, innst. S. nr. 136 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Lilletun, May-Helen Molvær Grimstad Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 29.02.1996 Innst. S. nr. 136 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1996