Forslag fra stortingsrepresentantene Paul Chaffey og Børre Rønningen om å be Regjeringen legge frem en stortingsmelding som inneholder en tiltaksplan mot miljøgifter med hormonforstyrrende effekter

Dokument nr. 8:20, innst. S. nr. 249 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Paul Chaffey Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 10.06.1996 Innst. S. nr. 249 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1996