Anmodnings- og utredningsvedtak i Stortingssesjonen 2004-2005

St.meld. nr. 4 (2005-2006), Innst. S. nr. 107 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 14.03.2006 Innst. S. nr. 107 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet den årlige stortingsmeldingen om oppfølging av de stortingsvedtak som inneholder en anmodning til Regjeringen i stortingssesjonen 2004-2005. Meldingen redegjorde for oppfølgingen av tilsammen 171 vedtak. Kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde i sin innstilling merknader til oppfølgingen av 18 av vedtakene. Stortinget har vedtatt at St.meld. nr. 4 (2005-2006) vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2006