Endringar i skattelovgjevinga (skatteloven)

Ot.prp. nr. 24, innst. O. nr. 47, besl. O. nr. 51-54 for 1995-96, beslutning. O. nr. 51-54 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.03.1996 Innst. O. nr. 47 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1996

   Behandlet i Odelstinget: 21.03.1996

   Behandlet i Lagtinget: 26.03.1996