Forslag fra stortingsrepresentant Terje Sandkjær om at det generelle alderskravet for å oppnå førerkort klasse C/CE fortsatt skal være 21 år

Dokument nr. 8:27 (1996-97), Innst. S. nr. 165 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Terje Sandkjær Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 22.04.1997 Innst. S. nr. 165 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1997

   Behandlet i Stortinget: 28.04.1997