Framtidig disponering av Tokke 1

St.meld. nr. 23, innst. S. nr. 160 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 21.03.1996 Innst. S. nr. 160 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 29.03.1996