Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om opprettelse av et Statens Miljøfond som gir tilskudd til drift og investeringer som medfører et bedre miljø og at alle miljøbegrunnede avgifter tilføres fondet

Dokument nr. 8:29, innst. S. nr. 159 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 21.03.1996 Innst. S. nr. 159 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 29.03.1996