Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å begrave planene og arbeidet med en Nye Nationaltheatret NSB-togstasjon

Dokument nr. 8:30, innst. S. nr. 135 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 29.02.1996 Innst. S. nr. 135 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1996