Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å gi konsesjon til Aegon og under forutsetning av avvikling av statlig eierskap også å gi konsesjon til Den norske Bank om å kjøpe Vital Forsikring AS

Dokument nr. 8:31 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet