Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å pålegge Regjeringen å tildele ekstra konsesjoner for lokal-TV-drift

Dokument nr. 8:33, innst. S. nr. 195 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 14.05.1996 Innst. S. nr. 195 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1996