Jordbruksoppgjøret 1996 - endringer i statsbudsjettet for 1996 mm

St.prp. nr. 72, innst. S. nr. 287 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.06.1996 Innst. S. nr. 287 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.06.1996