Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer

Innst. S. nr. 20 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.11.2005 Innst. S. nr. 20 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gjort vedtak om godtgjørelser for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer i tråd med innstillingen fra Stortingets lønnskommisjon. Vedtaket ble fattet mot Sosialistisk Venstrepartis og Senterpartiets stemmer. Mindretallets forslag ble forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2005