Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1996

St.prp. nr. 58, unntatt kap. 442 og vedlegg I, innst. S. nr. 283 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.06.1996 Innst. S. nr. 283 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.06.1996