Flommen på Østlandet 1995 og kriseberedskap i fred

St.meld. nr. 37, innst. S. nr. 256 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1996 Innst. S. nr. 256 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1996