Endringar i statsbudsjettet for 1996 på nokre kapittel under Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet - samanslåing av sosialforskingsinstitusjonar

St.prp. nr. 48, innst. S. nr. 176 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 30.04.1996 Innst. S. nr. 176 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.05.1996