Regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1996-97

St.prp. nr. 67, innst. S. nr. 257 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 11.06.1996 Innst. S. nr. 257 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1996