Endringar i rentevilkår for lån i Husbanken med tilsegn før 1996

St.prp. nr. 52, innst. S. nr. 213 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 23.05.1996 Innst. S. nr. 213 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1996