Forslag fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. desember 2005 (jf. Innst. O. nr. 17): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at lærlinger unntas fra reglene om offentlig tjenestepensjon.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet