Lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg m.v.

Ot.prp. nr. 55, innst. O. nr. 75, besl. O. nr. 77 for 1995-96, beslutning. O. nr. 77 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 06.06.1996 Innst. O. nr. 75 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1996

   Behandlet i Odelstinget: 11.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1996