Reindriftsavtalen 1996-97, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 1996

St.prp. nr. 40, innst. S. nr. 233 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1996 Innst. S. nr. 233 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1996