Praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen i 1993-95

St.meld. nr. 34, innst. S. nr. 209 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 22.05.1996 Innst. S. nr. 209 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 30.05.1996