Skriv av 22. desember 2005 fra Regjeringen vedrørende omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 2006

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.