Endringar i statsbudsjettet for 1996 under kapittel 2755 Helsetenesta i kommunane (takster for leger og psykologer og fysioterapeutera)

St.prp. nr. 81, innst. S. nr. 275 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 13.06.1996 Innst. S. nr. 275 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1996