Samtykke til ratifikasjon av 1. Avtale mellom de stater som er parter i Traktat for det nordatlantiske område og de øvrige deltakerstater i Partnerskap for fred om status for deres styrker, med et forbehold, 2. Tilleggsprotokoll til Avtale mellom de stater som er parter i Traktat for det nordatlantiske område og de øvrige deltakerstater i Partnerskap for fred om status for deres styrker, begge undertegnet i Brussel 19. juni 1995

St.prp. nr. 51, innst. S. nr. 234 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1996 Innst. S. nr. 234 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1996