Noregs deltaking i Europarådet i 1995

St.meld. nr. 35, innst. S. nr. 201 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1996 Innst. S. nr. 201 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1996