Norges deltakelse i De forente nasjoners 50. ordinære generalforsamling og gjenopptatte sesjoner av FNs 49. generalforsamling

St.meld. nr. 33, innst. S. nr. 200 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 05.05.1996 Innst. S. nr. 200 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 23.05.1996