Samtykke til ratifikasjon av en konvensjon om bekjempelse av forørkning i land som er rammet av alvorlig tørke og/eller forørkning, særlig i Afrika, av 17. juni 1994

St.prp. nr. 46, innst. S. nr. 202 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 15.05.1996 Innst. S. nr. 202 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.06.1996