Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund, Anne Enger Lahnstein og Eva Lian om å utsette høringsfristen for Rattsø-utvalgets innstilling slik at alle kommuner og fylkeskommuner kan få anledning til å uttale seg og lage konsekvensanalyser

Dokument nr. 8:37 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Enger, Eva Lian, Morten Lund

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet